Synonymer.no

ens

Meningsgruppe: 1

den samme

identisk

lignende

lik

likedan

likelydende

tilsvarende

Meningsgruppe: 2

på samme måte

uforandret


Andre relevante treff:

ense

uens

enske

ensom

dens

mens

jens

lens

enslig

sensu

lense

rense

ensomt

renset

renske

kjens

mensur

genser

imens

hensyn

ensidig

agens

sensor

flens

sensur

pensel

lenser

pensle

enstonig

ensrette

enstydig

pensjon

grense

venstre

ensartet

hensove

ensomhet

hensikt

ensilert

tensjon

ensemble

ensporet

spenst

renslig

hens

ensfarget

ensformig

potens

enstemmig

rensende

essens

renselse

renstemt

denslags

hensynke

hensette

intens

sensibel

karens

hensykne

henskyte

hensovne

henstand

hensovet

venstre-

valens

gjensyn

svenske

densitet

brensel

lisens

sensuell

lovens

kjensle

skrens

sensitiv

kjensel

ensidighet

henspille

henstille

henslengt

hensunken

hedensk

gjens

henseende

lense seg

pensle ut

pensjonat

enslydende

uensartet

urenslig

sensasjon

egenskap

spenstig

skrense

sensurere

renskrive

ens ærend

nonsens

bonsens

gjensidig

folkens

overens

offensiv

tendens

muffens

dissens

likeens

gjenstand

gjenskinn

defensiv

sentens

skjensel

gjenskape

defensor

intensiv

tjenstlig

presens

hersens

ensyklopedi

renslighet

audiens

sekvens

saktens

fandens

pensjonert

evidens

alskens

øyensten

avgrense

gjenspeile

utpenslet

gjensitter

vitenskap

hensynsfull

hensyntagen

invensjon

grenseløs

intensjon

grense til

begrense

hedenskap

hensynsløs

kredense

kjenslevar

sensurering

domensjon

recensjon

recensere

recensent

dovenskap

henstilling

retensjon

egensindig

potensere

eminense

Edens have

forensisk

sensualitet

lidenskap

gemenslig

gespenst

ensbetydende

potensial

sensualisme

ensformighet

dimensjon

venstrerendt

øyenstein

venstrevridd

rense luften

tordensky

utrensking

potensiell

ullgenser

uensartethet

utenskjærs

verdensby

ingensinne

muligens

nymotens

suspensiv

sensibilitet

sikspens

kvinnens

lebensraum

koherens

obediens

sensasjonell

influens

indolens

hjertens

landsens

reverens

ordensbror

ordenssans

intensitet

residens

konsensus

begrenset

elokvens

gjenstridig

defensorat

ekstensiv

grenselinje

grenseverdi

dispenser

dovenslusk

dødsens

avgrenset

essensiell

fluksens

hensiktsløs

adherens

frekvens

filipens

aftenstund

intensivere

sammens

sammensatt

fandensdom

gjensidighet

dimensjoner

kompensere

fandenskap

konvensjon

forurense

fangenskap

ens siste time

gjenspeiling

pretensjon

ordensbånd

Essensiellt

ekstensjon

kondensere

fankensdom

grenseskjell

verdenshav

verdensdel

tregrense

suspensjon

verdensrom

verdensvev

øyensynlig

henseende til

helpensjon

subvensjon

avgrensing

bensinstasjon

dagens mann

verdensrike

pengelens

verdensmakt

divergens

snytenstrup

pertinens

permanens

verdensvant

snydenstrup

ordensridder

forurenset

dimensjonere

medkjensle

slå lens

vredens dag

pestilens

ordensregler

vesenskjerne

dissidens

amanuensis

tappenstrek

taskenspill

tendensiøs

eksistens

begrensning

stringens

samkjensle

resistens

rekurrens

prominens

sammenstøt

turbulens

ubegrenset

presedens

pretensiøs

prevalens

avgrensning

differens

sammenskudd

pønitens

hørensagen

abstinens

insolvens

kjensgjerning

kongens kar

grenseløshet

hensiktsmessig

kongruens

hensynsfullhet

indulgens

intensiveres

råttenskap

intensivering

eksellense

drukkenskap

gjenstandsløs

overenskomst

ordenssøster

kongens råd

kompensasjon

ensbetydende med

gjenstridighet

ens minste kunst

enkepensjon

dispensasjon

verdensbilde

verdensaltet

Verdens Gang

verdensbrann

verdenskjent

våpenskjold

vitenskapelig

verdens ende

usammensatt

skoggrense

sammensurium

sammenstille

sporenstreks

in extenso

hymens lenker

bak ens rygg

sammensmelte

sammensvoren

lidenskapelig

fra venstre

korpulense

labbelensk

lisensiatgrad

med hensikt

rappenskralle

skogens konge

upretensiøs

prekensamling

latin dens

omnipotens

antecedens

på gjensyn

proveniens

på grensen

av hensyn til

fotosensitiv

ambivalens

i egenskap av

smertensbarn

konvensjonell

sammenslåing

intensiverende

sammensetning

fremtidens

lidenskapsløs

subsistens

ekvivalens

morgenstjerne

tilgrensende

taskenspiller

ta hensyn til

reminisens

verdensborger

sjelens bolig

konsistens

konveniens

kommensurabel

Herrens bønn

vitenskapsmann

ingrediens

konsekvens

hensiktssvarende

adolescens

kongens klær

åndens bolig

verdensrommet

oversensibel

verdensmester

verdenshandel

verdensfelles

sjelens speil

intervensjon

hjertenskjær

fortjenstfull

mens leken er god

dyrepensjonat

formens ånder

kjøkkenskap

sammenslutning

plattenslager

verdensberømt

sammenstilling

grenser mot null

verdenshjørne

rekonvensjon

sammenstimling

viljens ånder

herrens tjener

diskenspringer

landegrense

todimensjonal

differensiert

intelligens

se dagens lys

lovens lange arm

Sammensvergende

sammensvergelse

sammensmeltning

av hele ens

sammenskrivning

henskyte seg under

differensiere

vitenskapskvinne

konfidensielt

gårsdagens

gjensidig respekt

ukonvensjonell

kvintessens

indifferens

Bergens Tidende

med hensyn til

konfidensiell

språkrenser

i grevens tid

våpenstillstand

gjensidig åpenhet

vesensforskjellig

verdens skapelse

synge ens pris

språkrensing

i den hensikt

verdensanskuelse

common sense

alderspensjon

skjenselsgjerning

overensstemmende

prevensjonspille

sammensverge seg

overensstemmelse

elfenbenstårn

salgsgjenstand

ikke noensinne

fullbefarens

udifferensiert

sameksistens

differensiering

språkrensning

eksistensmidler

taskenspillerknep

jurisprudens

strikkegenser

appertinenser

dra kjensel på

uten hensyn til

prevensjonsmiddel

lovens håndhevere

verdensoppfatning

Dagens næringsliv

morgendagens

homo sapiens

grenseoverskridende

pikenes jens

inkonsekvens

smi i hymens

insuffisiens

inkommensurabel

lykkens pamfilius

til venstre hånd

taskenspillerkunst

overkompensere

uoverensstemmende

etterlatenskap

uoverensstemmelse

gatens løse fugler

verdensomspennende

gi i ens varetekt

ha til hensikt

eksistensminimum

rettsvitenskap

krigspotensial

medsammensvoren

med hensikt vilje

grå eminense

verdens eldste yrke

medaljens bakside

komme overens

gjensidig forståelse

alterens sakrament

Himmelens hersker

komme til ens

overdimensjonere

overdimensjonert

nyhetens interesse

ikke ørens lyd

gå i ens fotspor

porselenskontoret

visdommens ånder

harmoniens ånder

et stridens eple

gå bak ens rygg

legevitenskapelig

overensstemmende med

alterens sakramente

dagsordensettende

etterlatenskaper

språkvitenskap

invalidepensjon

arbeidsintensiv

underdimensjonert

overdimensjonering

skapningens herre

keiserens nye klær

stemme overens

bevegelsens ånder

i familiens skjød

av hele ens hjerte

tverrvitenskapelig

intelligensmåling

komme overens om

være gjenstand for

komme overens med

som en tordensky

hovedingrediens

en lykkens pamfilius

som Alpens rose hvit

ikke ta hensyn til

eksistensberettigelse

i hvilken hensikt

i overensstemmelse med

smi i hymens lenker

over alle grenser

god salgsgjenstand

smi mens jernet er varmt

følge i ens fotspor

gjøre svenske av seg

av små dimensjoner

frukten av ens strev

mistroens skjerpede blikk

anholde om ens hånd

folkeminnevitenskap

komme til ens kunnskap

kjærlighetens ånder

bekledningsgjenstand

ligge på grensen til

personlighetens ånder

på ytterste grense

bringe til ens kunnskap

tre av på naturens

trekke i kongens klær

treffe en overenskomst

uoverensstemmende med sannheten

fra dypet av ens hjerte

i alle regnbuens farger

en pinn til ens likkiste

opphøye i 2. potens

gjøre til gjenstand for

som ligger i grenseland

kaste seg for ens føtter

finne nåde for ens øyne

tre av på naturens vegne

som hører til dagens orden

innenfor mulighetens grenser

ha som sin fremste egenskap
© Wild Wild Web 2012