Synonymer.no

enhet

Meningsgruppe: 1

avstamning

Meningsgruppe: 2

bånd

empati

enighet

fellesskap

forbindelse

gjensidig forståelse

godvilje

harmoni

hjemstavn

hjemsted

kilde

kjærlighet

medfølelse

nestekjærlighet

nærhet

opphav

opprinnelsessted

overensstemmelse

røtter

samhold

samhørighet

samspill

slekt

solidaritet

sympati

tilhørighet

tilknytning

Meningsgruppe: 3

anpart

artikkel

atom

avdeling

avsnitt

bestanddel

bit

bolk

brokke

bruddstykke

byggekloss

del

detalj

dimensjon

element

etappe

faktor

format

fraksjon

grad

høyde

ingrediens

kaliber

kegel

komponent

konstant

konstituent

ledd

modul

moment

mål

nummer

parameter

part

parti

partikkel

passasje

segment

seksjon

sektor

sone

stump

størrelse

takson

tall

utdrag

utsnitt

variabel

Meningsgruppe: 4

bataljon

Meningsgruppe: 5

gruppe

kontingent

tropp


Andre relevante treff:

enhetlig

egenhet

hovenhet

modenhet

åpenhet

gemenhet

uvitenhet

loddenhet

belevenhet

samboenhet

sjeldenhet

begivenhet

medlidenhet

veltalenhet

pågåenhet

utholdenhet

uformuenhet

utvungenhet

særegenhet

skriveenhet

hengivenhet

beliggenhet

forlegenhet

avholdenhet

bevågenhet

modenhetsprøve

overlegenhet

påholdenhet

beskaffenhet

årvåkenhet

søtlatenhet

begivenhetsrik

veltalenhets-

beskjedenhet

overgivenhet

forutseenhet

utstyrsenhet

fornødenhet

forgangenhet

begivenhetsløs

lagringsenhet

fullkommenhet

overbærenhet

påtrengenhet

godgjørenhet

ufullkommenhet

aktpågivenhet

løssluppenhet

rettskaffenhet

imøtekommenhet

ha medlidenhet med

tilbakeholdenhet

livsfornødenheter

gjensidig åpenhet

avvente begivenhetenes gang

gå opp i en høyere enhet
© Wild Wild Web 2012