Synonymer.no

engste seg

Meningsgruppe: 1

angre

begråte

beklage

sørge

Meningsgruppe: 2

bekymre seg

besørge

dra omsorg for

foranstalte

forsyne

forsørge

ordne med

passe

pleie

påse

se til med

skaffe

syte

sørge for

ta seg av

ta seg tæring av

tilgodese
© Wild Wild Web 2012