Synonymer.no

endossere

Meningsgruppe: 1

abalienere

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

avhende

avstå

bekrefte

bevitne

bifalle

billige

cedere

garantere

gi

gi sitt samtykke til

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

gå god for

hylle

innrømme

innvilge

kanonisere

knesette

konsignere

overdra

overføre

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

selge

signere

skjøte

stadfeste

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tegne

tiltre

transportere

underskrive

undertegne

vedta

verifisere

være med på
© Wild Wild Web 2012