Synonymer.no

endelikt

Meningsgruppe: 1

avbud

avferd

avgang

avrunding

avslutning

avvisning

bane

bortgang

daude

død

dødsfall

ende

endelse

endepunkt

ens siste time

fall

ferdig

finale

forbi

kroken på døra

mors

nei

opphør

oppløsning

over

punktum

slutt

stans

stopp

stopper

teppefall

tilintetgjørelse

udaude

udød

ute

utgang

utløp

ødeleggelse
© Wild Wild Web 2012