Synonymer.no

ende

Meningsgruppe: 1

avblåse

avbrekk

avbrudd

avbryte

avbud

avferd

avgang

avgjørelse

avløp

avrunding

avskjed

avslutning

avslutte

avstigning

avvikle

avvisning

bakdel

bane

begi

bortgang

bringe til opphør

coda

daude

demme opp for

død

dødsfall

eksodus

endelikt

endelse

endepunkt

endskap

endt

ens siste time

fall

fasit

ferdig

finale

finis

finish

forbi

forfall

forhindring

forstumme

fremgang

fritt løp

fullbyrdelse

følge

gi seg

gjøre slutt på

gå inn

hindre

holde

hvil

høre opp

innstille

koble ut

konklusjon

konsekvens

kroken på døra

kutte ut

likvidere

lykte

løsning

midtpunkt

mors

munning

nedlegge

nei

nok

omriss

oppgjør

opphevelse

opphold

opphør

opphøre

opphørt

oppløsning

over

pause

pausere

pol

produkt

pryl

punkt

punktum

på tampen

resultat

ruin

score

sette bom for

sette en stopper for

sette punktum

sette punktum for

sist

skåre

slutning

slutt

slutte

sorti

sperre

stagnasjon

stans

stanse

stemme

stenge

stille

stopp

stoppe

stopper

sum

svar

tamp

teppefall

tilintetgjørelse

tverre

udaude

udød

uorden

utbytte

ute

utfall

utgang

utgå

utløp

utløpe

uttelling

virkning

ytelse

ødeleggelse

Meningsgruppe: 2

akterdel

Meningsgruppe: 3

bunn

grense

hjørne

spiss

topp


Andre relevante treff:

ender

bende

lende

sende

vende

hende

endelig

bendel

sender

endetil

endelse

endetid

fender

hendel

endemål

endetarm

tendens

taende

frende

giende

siende

rendere

osende

blende

dyende

isende

ovende

elende

endelikt

tendere

endefrem

ende med

endeløs

endemisk

ulende

fiende

esende

agende

tyende

tiende

uendelig

sendelag

sendebud

sende ut

vendetta

hendelig

hendelse

blendet

blender

vendeuse

eiendel

endepunkt

giendes

frender

endevende

nagende

higende

eggende

malende

bitende

gryende

ebbende

gloende

omvende

givende

vendereis

dalende

emendere

pipende

kavende

tidende

vitende

talende

tapende

lesende

levende

lekende

legende

lavende

bydende

ledende

likende

feiende

lysende

ende

rasende

lynende

lurende

kokende

lovende

takende

anvende

sendemann

sendeplan

bakende

sendeferd

bedende

økende

fykende

avhende

iboende

truende

forende

sovende

gapende

troende

skjende

sigende

avvende

isnende

sende inn

jagende

sviende

ruvende

rivende

ridende

flyende

attende

rykende

rosende

etsende

avsender

vendepunkt

blendende

eiendeler

endestasjon

vende bort

vendekåpe

gelender

ender og da

likendes

rendezvous

sende hjem

kalender

sende bort

avhendes

hoppende

famlende

hutrende

fossende

fravende

henvende

hengende

fellende

frysende

fengende

glidende

flytende

ildnende

flyvende

fullende

formende

glupende

hedrende

fastende

hellende

haltende

halsende

forvende

gripende

hemmende

løpende

styrende

stigende

spirende

stående

svalende

sårende

synkende

svevende

snikende

smygende

rørende

rådende

rystende

sendeskjema

skapende

smilende

slående

søkende

tendensiøs

ventende

vaklende

uvitende

vinnende

voksende

værende

vordende

utseende

uendelighet

til ende

tenkende

tendere mot

tilvende

tvilende

tærende

tyngende

rungende

rullende

larmende

krypende

krevende

lignende

liknende

lyttende

luktende

lokkende

kostende

kommende

jublende

jamrende

intendere

klagende

knugende

koglende

knusende

lærende

fallende

ramlende

prebende

pralende

rammende

refsende

rensende

reisende

pirrende

passende

nektende

minkende

mimrende

nærende

nølende

pakkende

om vende

innvende

kvelende

dekkende

drevende

angrende

dårende

bommende

dragende

brakende

drivende

dannende

budsende

amendement

byggende

bugnende

ascendent

bildende

dammende

belgende

bejaende

drepende

duftende

aldrende

elskende

eitrende

agerende

dirrende

blivende

demrende

bindende

hendelsesvis

ihendehaver

hendelsesrik

anvendelse

lidende av

hendesløyse

anvendelig

vende ryggen

lunnender

skrivende

blikkende

dryppende

fristende

skoglende

skrikende

avtagende

frelsende

blinkende

spennende

stikkende

stinkende

stridende

stormende

fremmende

snorkende

engstende

skurrende

skummende

avveiende

smektende

fremsende

smiskende

skuffende

sende tilbake

grunnende

grublende

over ende

dørgende

berusende

betagende

omgående

berikende

oversende

prøvende

pretendent

glødende

prangende

glitrende

glinsende

pretendere

glimrende

belivende

rivende gal

avvisende

manglende

følgende

avvikende

lønnende

dryssende

skiftende

funklende

dundrende

handlende

bevegende

gørrende

gjeldende

rødmende

samboende

sende i eksil

befriende

skinnende

suspendere

krenkende

kriddende

kryssende

utvidende

utøvende

knirkende

flunkende

vandrende

kvalmende

-lignende

bristende

tvingende

lengtende

doserende

umælende

hviskende

upassende

flengende

varslende

vende tilbake

vende seg til

altetende

kan hende

vetalende

dinglende

våknende

descendent

kjempende

kjørende

kneisende

fjærende

flakkende

klynkende

dividende

vekslende

klinkende

strykende

brennende

sviktende

avfeiende

lindrende

svimlende

svingende

blussende

forskende

svulmende

suspendert

poserende

avledende

stummende

henseende

styrkende

støtende

støyende

støvende

trykkende

ascendenter

treffende

tordnende

tjokkende

trengende

trettende

angående

troende til

tindrende

hjemsende

herskende

formuende

fornyende

brautende

liggendefe

hindrende

omstendelig

henvendelse

levende sjel

endetarmfræser

uavvendelig

ende sine dager

farende fugl

fravende en

forsendelse

ledsagende

unnvikende

uformuende

andragende

anmassende

utflytende

utholdende

utfyllende

lakserende

tilendebringe

uspennende

lettroende

levendegjøre

anliggende

tiltalende

tiltakende

levende vesen

tilvende seg

tiltagende

trøttende

utsettende

transendent

angripende

utsvevende

vurderende

descendenter

allvitende

veltalende

velmenende

ørende liten

inntagende

inngående

innlatende

innledende

innlysende

velhavende

velgående

vanærende

deltagende

utviklende

utvelgende

anslående

deltakende

varierende

veiledende

veigående

veifarende

vedvarende

utstående

arbeidende

benektende

belærende

beregnende

omliggende

ransakende

beliggende

betegnende

misvisende

nedlatende

nedrivende

nyskapende

besøkende

oppfarende

opprivende

oppofrende

bestående

pågående

purgerende

opplysende

pålydende

besettende

oppgående

opplivende

påpekende

begynnende

befinnende

lydmalende

struttende

strittende

strekkende

sprudlende

strålende

avholdende

besparende

avførende

surmulende

livgivende

springende

smuldrende

bedårende

medlidende

innbydende

medrivende

avventende

sjenerende

skremmende

skjærende

skingrende

skildrende

anstigende

omfattende

formående

granskende

godtroende

forlydende

graverende

henvende seg

henrivende

forsonende

gnistrende

forrykende

endeløst arbeid

drømmende

godlidende

fungerende

feiende flott

fastboende

husvalende

formerende

enslydende

fengslende

funderende

hendelsesforløp

tjenende ånd

frie hender

en hende gang

etsende middel

henseende til

velstående

udeltagende

drivende kraft

foregående

udeltakende

lysende begavet

forehavende

omflakkende

avvæpnende

sjarmerende

presserende

omvandrende

enerverende

sjokkerende

avvekslende

oppbrusende

sjøleiende

flyvende faner

omskiftende

utiltalende

forbausende

blomstrende

bildende kunst

tysktalende

likelydende

angjeldende

herværende

bedrøvende

uforvarende

påkommende

nedbrytende

dyptgående

regulerende

urovekkende

nærtagende

motsvarende

utfordrende

nærtakende

nedsettende

nedslående

nærgående

pårørende

nåværende

vegeterende

utestående

reddende engel

utelukkende

finfølende

beroligende

nødlidende

vedrørende

medfølende

mediterende

helbredende

samsvarende

velluktende

velsmakende

vedholdende

foregivende

vedkommende

medreisende

ambulerende

gjengivende

unnfallende

påfallende

bekreftende

beklemmende

medvirkende

utforskende

rådgivende

heldekkende

enerådende

avgjørende

fortellende

fortfarende

derværende

forjettende

oppvoksende

forklarende

irriterende

overveiende

opptredende

fortvilende

alarmerende

feiltroende

frapperende

oppsøkende

ihendehaverpapir

fortærende

forhøyende

forutseende

intetanende

syttendemaitog

inciterende

infamerende

tidkrevende

tilliggende

imponerende

overlevende

tilhørende

tilkommende

formildende

innførende

forlengende

forlangende

faretruende

åndsfrende

tilsvarende

inngripende

tillokkende

bestemmende

oppskakende

oppslitende

enestående

evigvarende

dominerende

avstikkende

fremragende

beskyttende

avslørende

beskrivende

gyngende grunn

forflerende

forferdende

frisettende

flatterende

uttømmende

erkjennende

foretagende

betryggende

hosstående

stilltiende

oppsettende

høytytende

virkende kraft

fulltonende

fraværende

vidtgående

opprørende

avsluttende

forførende

forhakkende

transcendere

oppegående

besnærende

uvitende person

lavendelduftende

slående likhet

rungende latter

manglende evne

fravende en noe

godgjørende

flytende utslipp

overveldende

forberedende

eksisterende

overskytende

påfølgende

provoserende

banebrytende

stillfarende

transcendental

stimulerende

frastøtende

framtredende

spekulerende

avskrekkende

fremtredende

triumferende

fremstående

forfriskende

småtærende

ensbetydende

fortryllende

tilstundende

forminskende

anstrengende

tettsittende

tilgrensende

tilstøtende

arkaiserende

forsvinnende

fortløpende

forsterkende

forstemmende

tiltrekkende

engasjerende

frigjørende

ringeaktende

fordømmende

unnskyldende

forebyggende

uforstående

retttenkende

rett-troende

gjenværende

påtroppende

forbigående

resonnerende

resulterende

uforbindende

sende ballen i mål

tversgående

sinnslidende

skadelidende

fullskurende

tungtveiende

forestående

sideløpende

overhengende

forekommende

tyktflytende

foreliggende

påtrengende

overraskende

hjelpende hånd

hoderystende

etterlevende

heseblesende

henvende seg til

lettflytende

lett-troende

hårreisende

verdens ende

lavtliggende

lavtstående

vende nesa hjemover

lite givende

ettergivende

motstrebende

dyptgripende

motstridende

musserende vin

velgjørende

meritterende

velklingende

livsbejaende

medlidende med

harmonerende

megetsigende

krigførende

høytravende

innsmigrende

advarende røst

ødeleggende

inntrengende

inspirerende

øredøvende

divergerende

injurierende

illeluktende

innbringende

ildsprutende

inneværende

integrerende

intetsigende

kommende slekter

vikarierende

vidtrekkende

korrelerende

vidtfavnende

vill-ledende

kjøttetende

ikke fetende

jevnaldrende

deprimerende

fascinerende

nedadgående

likeløpende

oppløftende

fluktuerende

oppmuntrende

ha hendene fulle

fintfølende

fintmerkende

nærstående

nærværende

oppkvikkende

oppadgående

overbærende

gå overende

uvedkommende

okkulterende

opptrappende

nærliggende

orienterende

noe flytende

oppvåknende

henrivende smil

i Guds hender

vende nesen hjemover

i gode hender

skinnende vakker

tellende resultat

bildende kunstner

veiledende pris

flytende likkiste

sette trenden

vederkvegende

grunnleggende

fra ende til annen

ettersittende

flygende hollender

igangværende

nøyeregnende

holde gående

overbevisende

aktpågivende

ikke bindende

altbeseirende

foruroligende

sju dundrende

etternølende

akselererende

høytflyvende

ved veis ende

illustrerende

nervepirrende

konvergerende

fremherskende

halsbrekkende

stetsevarende

fredselskende

toneangivende

springende punkt

gå over ende

høyttravende

høytliggende

velbefinnende

høytflygende

illevarslende

utslaggivende

omseggripende

kraftkrevende

i det uendelige

høytstående

nedverdigende

himmelropende

sengeliggende

undersøkende

underliggende

altomfattende

forstørrende

uforpliktende

iørefallende

ikke-bindende

underholdende

vanhelligende

tallerkendemper

sabelraslende

tankevekkende

ærekrenkende

etter sigende

per omgående

søvndyssende

løstsittende

manipulerende

filosoferende

rett-tenkende

bloddryppende

nærtatagende

reflekterende

sende til drømmeland

anerkjennende

blodstillende

forbløffende

gjøre ende

postforsendelse

tilbakevendende

bifallende tilrop

endeløs administrasjon

rekende på ei fjøl

sprudlende av liv

stillestående

gruoppvekkende

patroniserende

fredsbevarende

ansvarshavende

det bestående

pleietrengende

fargesprakende

ensbetydende med

tidsbesparende

kan godt hende

tjenesteytende

iøynefallende

i skrivende stund

enkeltstående

tilsynelatende

intensiverende

tillitvekkende

desinfiserende

irettesettende

imøtekommende

laverestående

sammenløpende

uhellvarslende

sammenlignende

sammenhengende

sammenfallende

tilbakeskuende

selververvende

steriliserende

selvinnlysende

illebefinnende

medbestemmende

sammenbindende

samfunnsfiende

tilgodehavende

riv ruskende gal

gjennomborende

navlebeskuende

gjennomgående

middelaldrende

etterfølgende

saliggjørende

undergjørende

mellomværende

menneskefiende

selvoppofrende

selvmotsigende

på fallende fot

lattervekkende

skjellsettende

kontrasterende

kontemplerende

altavgjørende

altoverveiende

utslagsgivende

fremspringende

høytstrebende

gjøre vendereis

kontrollerende

forhenværende

fjerntliggende

førstkommende

bli sittende med

helsebringende

tåredryppende

epokegjørende

hjertevarmende

på lignende vis

hjemmehørende

på stående fot

toe sine hender

beroligende middel

tilsvarende det at

med hendene i fanget

øyeforblendelse

pavelig sendebud

på gale hender

med egne hender

allmenndannende

utenforstående

utenforliggende

usammenhengende

vende det døve øret til

aldri sviktende

være avtagende

virke befriende

vikarierende motiv

ytterliggående

selvfornektende

stedfortredende

fremadskridende

på løpende bånd

fremadstrebende

Bergens Tidende

bringe til ende

ikke påaktende

storforlangende

avsidesliggende

hjemmehørende i

himmelstormende

skyve over ende

inntektsgivende

fryktinngytende

meningsbærende

smertestillende

maktpåliggende

demoraliserende

noe utestående

gjennomgripende

forsvinnende liten

handelsreisende

tilbakeblivende

til syvende og sist

til sjuende og sist

bakovervirkende

tilbakeholdende

intermitterende

tilbakestående

tilbakeliggende

Sammensvergende

gledestrålende

selvregulerende

selvutslettende

landsomfattende

på flyende flekken

arbeidssparende

arbeidskrevende

fryktinngydende

tilbakevirkende

overstrømmende

ha hengende over seg

på hengende håret

påkommende tilfelle

med vitende og vilje

med hendene i skjødet

troende til noe av hvert

gi vedkommende inn

komme anstigende

være pågående

revolusjonerende

falle i hendene på

gjenlevende ektefelle

effektiviserende

altoverskyggende

overensstemmende

gledesstrålende

overhåndtagende

pliktoppfyllende

gni seg i hendene

oppsiktsvekkende

for nærværende

gjøre en ende

regningssvarende

gjøre gjeldende

flink med hendene

være tvilende til

gjennomtrengende

åndsfraværende

fremovervirkende

hjerteskjærende

tre støttende til

næringsdrivende

skrekkinnjagende

øverstbefalende

bære på hendene

tennerskjærende

videregående skole

tilstedeværende

appetittvekkende

korresponderende

fyldestgjørende

hensiktssvarende

normovertredende

finne tiltalende

fyllestgjørende

nåværende situasjon

selvforglemmende

endene til å møtes

bakenforliggende

bakteriedrepende

la vedkommende vite

i den syvende himmel

gi det utseende av

toneangivende person

krigsforebyggende

ikke krigførende

ikke ettergivende

dagsordensettende

noe utestående med

holde det gående

kompetansegivende

være presserende

ikke-krigførende

ikke tilsnakkende

selvforherligende

uoverensstemmende

åndsnærværende

frittstående bygning

ikke-eksisterende

forgodtbefinnende

inntektsbringende

kreftfremkallende

arbeidsbesparende

tilintetgjørende

tilfredsstillende

være i avtagende

respektinngytende

ikke en levende sjel

stå vedkommende bi

ta en ende med forferdelse

utilfredsstillende

overensstemmende med

tjenesteytende næring

forhåndenværende

være motstrebende

være forestående

verdensomspennende

riv rav ruskende gal

gi det utseende av at

med to tomme hender

snakke nedlatende om

formildende omstendigheter

gi vedkommende en skrape

forretningsdrivende

de tilstedeværende

sykdomsfremkallende

sentralstimulerende

grenseoverskridende

være nærgående mot

ta vedkommende på ordet

infeksjonshindrende

komme rekende på en fjøl

komme rekende på ei fjøl

begynnelsen og enden

være vedkommendes sak

behandlingstrengende

gjøre seg gjeldende

øverstkommanderende

bevissthetsutvidende

avsidesliggende avsondret

mer død enn levende

allmennpraktiserende

sette huset på ende

lese vedkommende teksten

flyvende faner og klingende spill

sitte med hendene i fanget

begynnelsen til enden

gi vedkommende på pukkelen

befruktningshindrende

gå vedkommende på nervene

gi seg utseende av å være

foresveve vedkommende

allestedsnærværende

holde vedkommende stangen

som står til troende

vedkommendes gode navn og rykte

gå i vedkommendes fotspor

vedkommendes eget kjøtt og blod

gjøre vannavstøtende

forlate det synkende skip

sentralstimulerende middel

fange vedkommendes interesse

kåseri i slentrende stil

vise vedkommende oppmerksomhet

beskrivelse av utseende

tøvevære motstrebende

oppfylle vedkommendes bønn

ha bukten og begge endene

ikke økonomisk bindende

bestemme for vedkommende

på det nåværende tidspunkt

uoverensstemmende med sannheten

møte vedkommende på halvveien

gå over på andre hender

kikke vedkommende over skulderen

være i vedkommendes interesse

være vedkommendes uttrykte bilde

anholde om vedkommendes hånd

danse etter vedkommendes pipe

produksjonsmedvirkende konsument

bringe til vedkommendes kunnskap

følge eller gå i vedkommendes fotspor

Organisasjonen av oljeeksporterende land
© Wild Wild Web 2012