Synonymer.no

en mengde

Meningsgruppe: 1

atskillig

atskillige

bråtevis

drøssevis

en god del

en god del

en masse

en rekke

flerfoldige

fullt av

fyldig

gjentatte

haugevis

hyppige

i bøtter og spann

i overflod

i store mengder

ikke lite

ikke så få

lassevis

legio

mange

mangfoldige

mangt

masse

massevis

meget

mengdevis

mer enn nok

multi-

mye

plenty

poly-

rik

rikelig

smule

tallrike

til alt overmål

utallige

ørten

Meningsgruppe: 2

flokk
© Wild Wild Web 2012