Synonymer.no

en gang

Meningsgruppe: 1

aldri så lenge

dagen

dagen lang

døgnet rundt

en mannsalder

en evighet

engang

for lenge siden

før i tiden

i det uendelige

i gode gamle dager

i mange år

i uminnelige tider

imens

inntil videre

lenge

mens

sju lange og sju breie

så lenge

til kjedsommelighet

år og dag


Andre relevante treff:

den gang

en gang til

noen ganger

en gang iblant

med en gang

mangen gang

en gang

nok en gang

en gang for alle

enda en gang

mer enn en gang

ku som har kalvet kun én gang
© Wild Wild Web 2012