Synonymer.no

en annen dans

Meningsgruppe: 1

andre boller

avveksling

brigde

bytte

changement

endring

epokeskifte

forandring

forbedring

forskjell

forvandling

hamskifte

kuvending

metamorfose

modifikasjon

modifisering

mutasjon

nyordning

ombytte

ombytting

omdanning

omkalfatring

omskifte

omskiftelse

omslag

omstilling

omveksling

omveltning

overgang

paradigmeskifte

reaksjon

reform

regulering

reorganiserings

rettelse

revolusjon

skifte

snunad

snuoperasjon

transformasjon

transposisjon

variasjon

veksling

vending

Meningsgruppe: 2

ball

Meningsgruppe: 3

barsk

bister

dyster

streng
© Wild Wild Web 2012