Synonymer.no

emolument

Meningsgruppe: 1

diminuendo

diminutiv

fradrag

fratrekk

minking

minsking

reduksjon

svinn

Meningsgruppe: 2

apanasje

belønning

betaling

biinntekt

bonifikasjon

bot

drikkepenger

driks

dusør

ekvivalens

erstatning

etterslep

finnerlønn

fyllest

gebyr

gjengjeld

gjenytelse

godtgjørelse

honorar

kaplak

kompensasjon

kurtasje

lønn

lønning

motytelse

oppreisning

primasj

provisjon

rekognisjon

remburs

rente

salær

satisfaksjon

skadebot

skadeserstatning

sold

sportel

utligning

vartpenger

vederlag

Meningsgruppe: 3

fortjeneste

innkomst

inntekt

intrade

overskudd

prebende

proveny

påberope seg

reveny

ta til inntekt

utbytte
© Wild Wild Web 2012