Synonymer.no

emisjon

Meningsgruppe: 1

distribusjon

kringkasting

overføring

program

sending

transmisjon

utsending

utstedelse

Meningsgruppe: 2

utstedelse

Meningsgruppe: 3

ambassadør

bud

budbærer

emissær

envoyé

gesandt

kurer

legat

misjonær

nuntius

representant

sendebud


Andre relevante treff:

demisjon

demisjonere
© Wild Wild Web 2012