Synonymer.no

emfase

Meningsgruppe: 1

aksent

aksentuering

betoning

ettertrykk

hovedvekt

klem

kompresjon

presjon

stavelsestrykk

tone

trykk
© Wild Wild Web 2012