Synonymer.no

embetsverk

Meningsgruppe: 1

administrasjon

ansvarshavende

bemyndigelse

bestyrelse

direksjon

formynderskap

forvaltning

ledelse

papirmølle

skjemavelde

stell

styre

styringsverk

verk

vesen

Meningsgruppe: 2

autoritet

bestemthet

fullmakt

instans

jurisdiksjon

makt

myndighet

organ

rett

rådighet

statsmakt

øvrighet
© Wild Wild Web 2012