Synonymer.no

eliminere

Meningsgruppe: 1

abrogere

absentere

amputere

annullere

avbryte

avlyse

avsette

avskaffe

avskjedige

avskjære

avsondre

avvise

bannlyse

bortvise

detronisere

erklære død og maktesløs

eskamotere

evakuere

fjerne

fjerne seg

fjerne seg fra

flytte

forføye seg bort

forlate

forsvinne

fortrekke

forvise

gjøre om

gjøre slutt på

gjøre ugjort

gå sin vei

gå vekk

heve

hjøre ugjort

inndra

likvidere

maskere

mortifisere

nulle

nulle ut

omgjøre

omstøte

oppheve

oppløse

preskribere

radere ut

relegere

retirere

ro i land

rydde bort

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

slette

stanse

stikke av

stryke

stryke ut

suspendere

ta bort

ta vekk

tilbakekalle

trekke seg tilbake

trekke tilbake

underkjenne

utelukke

utrydde

utvise

Meningsgruppe: 2

bare

benekte

prekludere

se bort fra

umulig

utelukkende

utelukket
© Wild Wild Web 2012