Synonymer.no

elendig

Meningsgruppe: 1

anmeldelse

annenrangs

arm

armodslig

avkledt

bar

bedrøvelig

bedrøvet

bedømmelse

begredelig

beklagelig

beskitt

beskjeden

bitter

brodden

deplorabel

desperat

diskre

dom

donranudisk

dårlig

død

enkel

ensom

fattig

fattigslig

fillete

forferdelig

forhutlet

forlatt

fortvilet

fra trange kår

frugal

fæl

gebrekkelig

god

godtkjøps

gold

gudnådslig

gudsjammerlig

hjerteskjærende

håpløs

ikke noe tess

ikke noe videre

ikke rare greiene

ikke rart

jammerfull

jammerlig

katastrofal

klein

knapp

kondemnabel

kraftløs

krank

krøbel

kummerlig

livløs

lurvete

lusen

lusete

mager

mangelfull

matt

melding

middelmådig

mindreverdig

miserabel

motløs

måtelig

naken

nedslå

nedslått

nåslig

nødtørftig

opprevet

overgitt

pauver

pauvre

pjaltete

pjasket

pjaskete

puritansk

rasende

recensjon

resignert

ribbet

ring

ringe

rådløs

semmer

siste sort

sjaber

skarve

skeis

skitt

skral

skrinn

skrøpelig

skygge av seg selv

skyggetilværelse

slett

sløy

smått stell

sorgfull

spartansk

spinkel

stakkars

stakkarslig

steril

stymperaktig

svak

sølle

sønderknust

sørgelig

sørgmodig

tarvelig

til å gråte over

tilintetgjort

tom

tom for liv

tragisk

trang

trist

trøstesløs

tuslete

tynn

uanselig

ubebodd

ueffen

ufruktbar

ugunstig

uheldig

ukunstlet

ulykkelig

ulykksalig

umulig

under all kritikk

upretensiøs

usalig

ussel

ute av seg

utilfredsstillende

utilstrekkelig

utrøstelig

uttalelse

vanvittig

veral

verdiløs

verken til å leve eller dø av

vond

vurdering

ynkelig

ynkverdig

øde

Meningsgruppe: 2

dusement


Andre relevante treff:

elendige

elendighet

bedrag elendighet

skarve usle ussel dårlig fattig elendig
© Wild Wild Web 2012