Synonymer.no

ekte

Meningsgruppe: 1

adelig

aparte

autentisk

av

av reneste vann

avgjort

avgjørende

bakenforliggende

bastant

besynderlig

betydelig

bokstavelig

bona fide

den skinnbarlige

desidert

djevel

drastisk

dypest sett

dyr

dyrebar

edel

egen

egentlig

ektefødt

enkel

enske

erke-

erkeekte

essensiell

fair

faktisk

falsk

fast

fin

foredlet

formelig

fornem

fremtredende

fri

fullblods

fullgod

fullvektig

først

gedigen

genuin

god

grov

hederlig

hel

helt

hovedsakelig

hundre prosent

hyper-

høybåren

illusjonsløs

inkarnere

inkarnert

innerste

iøynefallende

jordbundet

karakteristisk

kjødelig

kompakt

konkret

korrekt

kostbar

kostelig

kraftig

krass

legemliggjort

legitim

levende

liketil

livsnær

lovlig

lødig

markert

massiv

med

med begge ben på jorda

med blanke våpen

med åpent visir

naiv

naken

naturalistisk

naturlig

naturtro

notorisk

nøktern

objektiv

opphavlig

oppriktig

opprinnelig

ordentlig

original

praktisk

primitiv

primær

prosent

prud

pur

pålitelig

real

realistisk

reell

rein

reinspikka

ren

rettfrem

riktig

rotekte

sann

seg selv

simpel

simpelthen

skinnbarlig

skir

skjær

skjønn

skvær

solid

spontan

sterk

stolt

substansiell

særlig

særpreget

tett

til å begynne med

toppmålt

tro

troskyldig

tung

tydelig

typisk

uanstrengt

ubesværet

ublandet

uforbeholden

uforfalsket

uformell

uforstilt

uhyklet

ukunstlet

ultimat

umiddelbar

usivilisert

usjenert

uskrømtet

usminket

utpreget

utsøkt

uttalt

utvungen

vaskeekte

vektig

verdifull

veritabel

vesentlig

virkelig

virkelighetsnær

åpen

åpenhjertig

åpenlys

ærlig

ærlig talt

Meningsgruppe: 2

alvorlig


Andre relevante treff:

uekte

vekte

fekte

lekte

hekte

nekte

lekter

ekteviv

vekter

ektepar

ektemake

ekteskap

knekte

ektefolk

ektemann

sjekte

ektepakt

smekte

ektefødt

ektestand

ektefelle

nektelse

nektende

rotekte

lysekte

lekteverk

nekte seg

flektere

fektekamp

sekterisk

skjekte

ektefeller

benekte

direkte

anfekte

sekteriker

uektefødt

unektelig

uekte barn

vekterstav

effekter

smektende

sekterisme

annektere

uekte født

affektere

affektert

detektere

slekte

forfekte

fornekte

erkeekte

selektere

ekteskapelig

uanfektet

anfektelse

benektende

nekte å tro

nekte adgang

beslektet

fornekter

forfekter

reflektere

respektere

reflektert

vanslekte

ikke ekte

anfektelser

ekteskapsbrudd

vaskeekte

vansmekte

uaffektert

indirekte

blånekte

fornektelse

tyrefekter

tungvekter

ekteskapstilbud

ureflektert

prosjektere

prosjektert

reflekterende

beslektet med

ekteskapsformular

spillfekteri

ta til ekte

på direkten

gudsfornekter

inngå ekteskap

dobbeltekteskap

indirekte beskylde

militærnekter

selvfornektende

ikke fornekte seg

kommende slekter

med perfekte tenner

inngå i ektestanden

tre inn i ektestanden

gjenlevende ektefelle

det kan ikke nektes

født utenfor ekteskap

det kan ikke nektes for at

ikke spare på konfekten

barn født utenfor ekteskap

inngå i den hellige ektestand

det står ikke til å nekte at
© Wild Wild Web 2012