Synonymer.no

ekspropriere

Meningsgruppe: 1

anholde

annektere

arrestere

avkle

avtvinge

bemektige seg

berøve

besette

beslaglegge

bestjele for

beta

blokkere

embargo

fralokke

frata

fravriste

holde tilbake

inndra

kapre

konfiskere

legge beslag på

okkupere

oppbringe

oppta

oreigne

røve

sekvestrere

skille ved

ta

ta fra

tilbakeholde

unndra




© Wild Wild Web 2012