Synonymer.no

eksplosjonsfarlig

Meningsgruppe: 1

brennbar

brisant

eksplosiv

eksplosjonsaktig

Meningsgruppe: 2

brennbar

eksplosjonsaktig

heftig

lettantennelig

voldsom

vulkansk
© Wild Wild Web 2012