Synonymer.no

ekspansjon

Meningsgruppe: 1

vekst

Meningsgruppe: 2

auke

bedring

boom

forandring til det bedre

forbedring

formering

fremgang

fremskritt

fremsteg

gode tider

gror

høykonjunktur

intensivering

omslag

oppgang

oppsving

progresjon

stigning

tillegg

tilvekst

utvidelse

utvikling

vokster

økning

Meningsgruppe: 3

plante

urt

Meningsgruppe: 4

flora

vegetasjon

Meningsgruppe: 5

bygning

figur

form

høyde

skikkelse
© Wild Wild Web 2012