Synonymer.no

eksegere

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

begrunne

belyse

bety

bringe klarhet

bringe klarhet i

dechiffrere

demonstrere

finne ut av

forklare

fortolke

frembære

fremføre

fremstille

gjengi

gjøre det klart for

greie ut

interpretere

klargjøre

klarlegge

klarne

kommentere

lese

meddele

omsette

oppfatte

oppklare

opplyse

presisere

redegjøre for

si

tolke

tyde

tydeliggjøre

utdype

utlegge

utrede

uttrykke

utvikle

vise

vitne

være utlagt

Meningsgruppe: 2

avkode
© Wild Wild Web 2012