Synonymer.no

eksakt

Meningsgruppe: 1

akkurat

aldeles

avpasset

bestemt

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

detaljert

distinkt

faktisk

fast

feilfri

fin

finmasket

forseggjort

fullkomment

følgeriktig

ganske

granngivelig

holde ruten

hårfin

i orden

just

klar

konsis

korrekt

logisk

matematisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nettopp

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omhyggelig

omsorgsfull

ordentlig

ordrett

pertentlig

plent

presis

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på minuttet

på prikken

på sekundet

på slaget

på streken

på øret

pålitelig

påpasselig

regelmessig

regelrett

rett

rigorøs

riktig

sann

slavisk

slik som

stram

streng

stringent

treffende

tro

tydelig

utførlig

være presis

à point
© Wild Wild Web 2012