Synonymer.no

ekre

Meningsgruppe: 1

areal

bakke

eng

felt

grunn

grønnsvær

jorde

land

lende

mark

område

terreng

vang

voll

åker


Andre relevante treff:

sekret

dekret

snekre

bekrefte

rekreere

sekretær

dekretere

bekreftet

dekrement

rekreasjon

lesekrets

sekretariat

ubekreftet

bekreftende

bekreftelse

dyrekrets

rekreere seg

ærekrenke

bekrefte seg

vennekrets

konsekrere

dyrekretsen

kundekrets

snekre sammen

ærekrenkelse

ærekrenkende

få bekreftet

hjemmesnekret

indresekretorisk
© Wild Wild Web 2012