Synonymer.no

eier

Meningsgruppe: 1

ansvarlig

gud

mann

seierherre

Meningsgruppe: 2

besitter

Meningsgruppe: 3

adelsmann

aristokrat

bemektige seg

bli herre over

eie

gjøre seg til herre over

herre på byen

herremann

levemann

magnat

overvinne

potentat

sahib

seigneur

stormann

være herre over

Meningsgruppe: 4

arbeidsgiver

fyrste

herre

hersker

husbond

husherre

leder

makthaver

mester

overordnet

regent

sjef

suveren

Meningsgruppe: 5

ihendehaver


Andre relevante treff:

Seier

feier

greier

eiermann

seierrik

leiermål

huseier

medeier

seierherre

seierstolt

seiersgang

veieredskap

seiersikker

godseier

seiersstolt

krokveier

sykepleier

butikkeier

hotelleier

ad omveier

skifte eier

på avveier

ville veier

husets eier

lurendreier

lurendreieri

uten omveier

gå bakveier

hjelpepleier

gå krokveier

på ville veier

ta seieren på forskudd

gå sin seiersgang

komme på avveier

gå av med seieren

føre på avveier

lede på gale veier

som ikke eier skam i livet

komme på gale veier
© Wild Wild Web 2012