Synonymer.no

egn

Meningsgruppe: 1

areal

belte

distrikt

felt

flekk

gebet

himmelstrøk

jordvidde

kant

krets

land

landskap

lei

leite

mark

motti

nomos

område

provins

punkt

region

reservat

retning

revir

sektor

side

sone

sted

strekning

strøk

terreng

territorium

trakt

utmål

vald

verden

åsted

Meningsgruppe: 2

ansats


Andre relevante treff:

egne

tegn

vegn

egnet

regn

degn

hegn

tegne

regne

vegne

hegne

segne

omegn

uegnet

egne seg

regning

tegning

fregne

legning

regnbyge

regnfull

regne ut

regnskap

tegnsett

tegnrute

tegne til

regne med

betegne

avregne

pregnant

utregne

antegne

regne opp

regnskyll

tilegne

avtegne

beregne

tegneserie

velegnet

regnfattig

tilegner

beregnet

øsregn

silregn

regne feil

oppregne

nedtegne

utlegning

opptegne

omregning

regnestykke

silregne

utregning

sigregne

segneferdig

påtegne

regne blant

uttegning

ofsregne

inhegning

beregning

fortegne

antegning

innhegne

øsregne

avregning

talltegn

fossregn

regnbuehinne

fraregnet

regnes blant

antegnelse

fortegnet

notetegn

pøsregn

iberegnet

livstegn

jærtegn

lesetegn

inntegnet

beregnende

kuleregn

betegnelse

tilegnelse

duskregn

betegnende

medregnet

innhegning

pøsregne

grovregne

muskregne

ruskregne

regnskapspost

forlegning

avtegne seg

striregne

impregnere

tilegne seg

småregne

fossregne

duskregne

påtegning

skyllregn

tilregnelig

styrtregn

uberegnelig

sprutregn

fortegnelse

regneoperasjon

hermetegn

opptegnelse

føresegn

plaskregn

stridregne

regnskapsfører

sprutregne

plaskregne

opptegnelser

styrtregne

kjærtegne

tidsregning

misregne seg

høljregne

overlegning

forregne seg

undertegne

utilregnelig

velberegnet

regningssvarende

hederstegn

utropstegn

skilletegn

interregnum

skrifttegn

kjennetegn

rundt regna

undertegnede

kjennetegne

vel beregnet

med egne hender

fortegnet bilde

gjøre tegn

stjernetegn

adgangstegn

nøyeregnende

rundt regnet

sammenregnet

forutberegne

være tegn

korsets tegn

mellomregnskap

kommandotegn

forutberegning

vise livstegn

nøye beregnet

verdighetstegn

gjøre regning med

for egen regning

strek i regningen

spørsmålstegn

opptre på vegne

forhåndsberegne

innklamringstegn

forhåndsberegning

i alle regnbuens farger

innholdsfortegnelse

opptre på vegne av

gjøre regning uten vert

en strek i regningen

ta med i beregningen

interpunksjonstegn

sette spørsmålstegn ved

ha en uoppgjort regning med

tre av på naturens vegne

ha som kjennemerke eller kjennetegn
© Wild Wild Web 2012