Synonymer.no

dyptgående

Meningsgruppe: 1

alvorlig

avgjørende

basalt

bedende

detaljert

dyptgripende

elementær

empirisk

erfaringsmessig

ettertrykkelig

fast

forberedende

forsvarlig

fullstendig

fullt og fast

fundamentalt

fyldig

gjennomført

gjennomgripende

gjennomgående

gjennomtrengende

god

grundig

grunnleggende

hel

i dybden

inderlig

innførende

inngripende

inngående

innstendig

inntrengende

intens

konsekvent

kraftig

metodisk

minutiøs

nøye

omfattende

omhyggelig

omstendelig

ordentlig

profesjonelt

propedeutisk

pålitelig

radikal

redelig

skarpsindig

skikkelig

solid

statarisk

systematisk

til bunns

til gagns

troverdig

ut og inn

utførlig

uttømmende

uunnværlig

vesentlig

vidløftig
© Wild Wild Web 2012