Synonymer.no

dukke

Meningsgruppe: 1

age

banke

baste

baste og binde

beherske

beherske seg

bende

beseire

beskjemme

betvinge

betvinge seg

bite i det sure eple

brette

bøye

bøye seg

dempe

disiplinere

diskriminere

dominere

dressere

dukke ned i

dukke opp

dupere

falle til fote

folde

forkue

fornedre

fornedre seg

fornærme

fortone seg

fortrenge

få bukt med

få has på

få makt over

gjøre knefall

gå til Canossa

hemme

holde nede

karnøfle

kaste seg for ens føtter

knekte

knuse

komme

komme rekende på ei fjøl

krenke

krype til korset

kue

kuet

kuge

kujonere

kuske

kuste

kvele

kyse

legge bånd på

legge en demper på

nedkjempe

nedverdige

nedverdige seg

oppdra

opptre

overmanne

overvelde

overvinne

pryle

se fordype seg i

skremme

sluke den bitre pille

slå

slå ned

straffe

svelge sin stolthet

svinebinde

såre

temme

terrorisere

tråkke i støvet

tråkke på

tukte

tvinge

tyrannisere

tøyle

underkue

underlegge seg

undertrykke

undertvinge

vanære

ydmyk

ydmyke

ydmyke seg

Meningsgruppe: 2

dykke


Andre relevante treff:

dukken

dukkert

dukke opp

dukkeaktig

dukke ned i

dukken

nikkedukke
© Wild Wild Web 2012