Synonymer.no

drivkraft

Meningsgruppe: 1

agens

aktivitet

ansvarlig

begrunnelse

beveggrunn

damp

drift

driftighet

drivfjær

energikilde

fart

flid

foranledning

foretaksomhet

forfriskning

forklaring

framdrift

fremdrift

fremferd

futt

grunn

grunntanke

gulrot

handlingskraft

hensikt

hestekraft

idé

iherdighet

impuls

incentiv

incitament

initiativ

innsprøytning

insitament

inspirasjon

irritament

iver

kraft

kraftkilde

liv

motiv

motivasjon

motivering

motiveringsfaktor

mål

nerk

objekt

opphav

oppmuntring

pep

prinsipp

pågåenhet

påminnelse

påvirkning

påvirkningskraft

siktepunkt

skubb

spore

stimulans

stimulus

styrke

støt

tanke

tilskyndelse

tilskyndingsmiddel

tiltak

tiltakslyst

viktig

vilje

virkelyst

vitalitet

vitamininnsprøytning

volde

være årsak til

årsak

årsak til

ønske

Meningsgruppe: 2

energi
© Wild Wild Web 2012