Synonymer.no

driks

Meningsgruppe: 1

apanasje

belønning

betaling

bonifikasjon

bonus

bot

drikkepenger

dusør

ekvivalens

emolument

erkjentlighet

erstatning

etterslep

finnerlønn

fyllest

gave

gebyr

gjenytelse

godtgjørelse

gratiale

honorar

kaplak

kompensasjon

kurtasje

lønn

lønning

motytelse

opplysning

oppreisning

premie

primasj

pris

prisbelønning

provisjon

påskjønnelse

rekognisjon

remburs

rente

råd

salær

satisfaksjon

skadebot

skadeserstatning

sold

sportel

tantieme

tips

utligning

vartpenger

vederlag

vink

ærespris

Meningsgruppe: 2

gjengjeld




© Wild Wild Web 2012