Synonymer.no

dra omsorg for

Meningsgruppe: 1

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

bevare

dekke

eskortere

forskanse

forsvare

frede

gardere

gjete

gå i bresjen for

hegne

hjelpe

holde sin hånd over

ivareta

konvoiere

live

lune

passe på

protesjere

sikre

skaffe

skjerme

stille seg i bresjen for

strygge

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

vokte

våke over

Meningsgruppe: 2

aktsomhet

angre

begråte

beklage

bekymre seg

besørge

engste seg

foranstalte

forrette

forsiktighet

forsyne

forsørge

greie

klare

ordne med

overta

passe

pleie

påse

påta seg

røkte

se til med

stå for

syte

sørge

sørge for

ta hånd om

ta seg av

ta seg tæring av

tilgodese

utføre

utrette

vareta

varsomhet

Meningsgruppe: 3

beskyttelse
© Wild Wild Web 2012