Synonymer.no

dra nytte av

Meningsgruppe: 1

anlegge

anspenne

anvende

applisere

avbenytte

bate

behandle

benytte

beskatte

betjene seg av

bruk

bruke

disponere

dra fordel av

eksploatere

fyllest

gagn

gjøre bruk av

gode

gripe til

ha fordel av

hjelp

høste vinning

lukrere

nytte

nyttiggjøre seg

nøyte

profittere

profittere på

skumme fløten av noe

ta fornuften fangen

ta i bruk

til ingen nytte

tjeneste

ty til

unødig

utbytte

utnytte

velsignelse

verdi

vinne

vits

zweck
© Wild Wild Web 2012