Synonymer.no

doyen

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

augur

bannerfører

bas

befal

befalingsmann

bjelleku

bjellesau

champion

dekanus

dirigent

fanebærer

far

formann

forstander

fører

førstefiolin

grand old man

guru

herre

hode

hovedmann

høvding

imam

kapellmester

kjøkemester

koryfé

leder

merkesmann

mester

møteleder

nestor

oldermann

ordfører

ordstyrer

overhode

paterfamilias

preses

president

primas

primus motor

prior

seremonimester

sjef

spiss

tillitsmann

toastmaster

Meningsgruppe: 2

d.e.

den eldre

senior

Meningsgruppe: 3

old boy
© Wild Wild Web 2012