Synonymer.no

domstol

Meningsgruppe: 1

juss

lovverk

rett

tribunal

Meningsgruppe: 2

adgang

atkomst

bemyndigelse

kompetanse

krav

lov

medhold

myndighet

privilegium

rettighet

servitutt

Meningsgruppe: 3

fyllest

skjel

vederlag

Meningsgruppe: 4

berettigelse

finne seg til rette i

ha rett til

kunne

rettferdighet

rimelighet

tilpasse
© Wild Wild Web 2012