Synonymer.no

dommer

Meningsgruppe: 1

areopagitt

assessor

brobygger

diskusjonsleder

forhandler

forliksmann

fredsstifter

ireniker

justitiarius

kadi

kasuist

mekler

meklingsmann

mellom-mann

mellommann

moderator

oppmann

ordstyrer

rettsformann

tilrettelegger

voldgiftsmann


Andre relevante treff:

dommerkollegium

i dyre dommer

værspådommer

agiator.person som søker å lede folk ved smiger og appellerer til deres fordommer
© Wild Wild Web 2012