Synonymer.no

dominere

Meningsgruppe: 1

age

aktuell

allmenn

anbefale

anvise

autoritativ

baste

baste og binde

befale

befare

beherske

beseire

besette

besiktige

bestemme

bestemme over

bestyre

betvinge

bråke

byde

bøye

danne

diskriminere

disponere

dukke

dundre

dupere

eie

etterprøve

foreslå

forføye

forkue

fremherskende

gjeldende

gjengs

ha

ha bukten og begge endene

ha el. holde under kontroll

ha i sin makt

ha kontroll over

ha makt over

ha overblikk over

ha under kontroll

hemme

herje

herske

herske over

herskende

holde i tømme

holde leven

holde nede

holde styr på

holde under kontroll

horse

hundse

husere

hviske i øret

karakterisere

karnøfle

kjennetegne

klare

knekte

kommandere

kontrollere

kue

kuet

kuge

kujonere

kujonere overskygge

kuske

kuste

kvele

kyse

larme

lede

makte

mase

mestre

moderne

nedkjempe

overskygge

plage

regjere

regjere over

romstere

rå for

rå med

rå over

råde

råde over

sette preg på

sette huset på ende

sette spor

sjaue

sjefe

skalte og valte

skremme

skråle

slå ned

styre

ståke

støye

støyende

svinebinde

særprege

tale for

terrorisere

tilrå

toneangivende

trone

tumle

tvinge

tyrannisere

tøyle

underkue

undertrykke

undertvinge

urolig

utmerke

veilede

være herre over

være på høyde med

ydmyk

ydmyke

Meningsgruppe: 2

beordre


Andre relevante treff:

domineres

dominerende
© Wild Wild Web 2012