Synonymer.no

dokumentere

Meningsgruppe: 1

angi

Meningsgruppe: 2

attestere

autorisere

avgjøre

bekrefte

bemerke

besegle

bestemme

bevise

bevitne

bringe på det rene

demonstrere

fastslå

fokusere på

framheve

fremheve

føre bevis for

gjøre oppmerksom på

godtgjøre

heimle

hjemle

iaktta

kalle

klarlegge

konstatere

legge for dagen

legitimere

manifestere

markere

navngi

nevne

notere seg

oppdage

poengtere

prove

påpeke

påvise

rettferdiggjøre

sette fingeren på

si

slå fast

stadfeste

tilkjennegi

trekke fram

understreke

utpeke

vektlegge

verifisere

vise

vise til

vitne om

Meningsgruppe: 3

belegge

Meningsgruppe: 4

fullmakt

identifisere seg

knesette

legitimasjon

legitimere seg

lyse i kull og kjønn
© Wild Wild Web 2012