Synonymer.no

dogme

Meningsgruppe: 1

grunnsetning

trossetning

Meningsgruppe: 2

-isme

-logi

anskuelse

bekjennelse

doktrine

filosofi

forkynnelse

ideologi

lære

læresetning

moral

teorem

teori

tese

tro
© Wild Wild Web 2012