Synonymer.no

divisjon

Meningsgruppe: 1

avgrensing

desentralisering

differensiering

distribusjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

oppstykking

separasjon

skill

skille

sondring

spalting

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

deling

Meningsgruppe: 3

artikkel

avdeling

avsnitt

del

Meningsgruppe: 4

bataljon

brigade

detasjement

enhet

eskadre

eskadron

forband

hær

kohort

kompani

kontingent

manipel

patrulje

pelotong

pikett

regiment

rode

sveit

tropp

unit
© Wild Wild Web 2012