Synonymer.no

dividere

Meningsgruppe: 1

aptere

avdele

avgrense

bifurkere

bryte ned

dele

desentralisere

differensiere

dismembrere

distribuere

flise

fordele

fraksjonere

halvere

inndele

kappe

kløyve

lemme opp

løsrive

oppdele

partere

petre

porsjonere ut

regne

segmentere

sektorisere

separere

skille

skjelne

sondre

spalte

spekulere

splitte

spre

stykke opp

stykke ut

søndre

telle

telle på knappene

tildele

tilmåle

utdele

utlodde

utparsellere

utskifte

utstykke

Meningsgruppe: 2

addere
© Wild Wild Web 2012