Synonymer.no

diversitet

Meningsgruppe: 1

antitese

diskrepans

konflikt

kontrast

motpol

motsetning

motsigelse

motstykke

paradoks

polaritet

selvmotsigelse

splittelse

uenighet
© Wild Wild Web 2012