Synonymer.no

divergerende

Meningsgruppe: 1

alternativ

annerledes

antonym

avstikkende

avvike

avvikende

blandet

broket

disparat

divergere

forskjellig

forskjelligartet

heterogen

hver sin

inkommensurabel

kryssende

motsatt

motstridende

ny

skiftende

som ild og vann

som natt og dag

uens

uensartet

ulik

ulikeartet

usammenlignbar

ustabil

variabel

variere

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig
© Wild Wild Web 2012