Synonymer.no

divergens

Meningsgruppe: 1

aberrasjon

apartheid

atskillelse

avbøyning

avgrunn

avskygning

avstand

avstikker

avvik

basketak

batalje

deklinasjon

dele

deviasjon

differanse

differens

digresjon

diskrepans

disputt

dissens

distinksjon

endring

feil

forandring

forskjell

friksjon

gap

gjerde

gnisning

grad

grense

handle i strid med

i strid med

inkonsekvens

kamp

kiv

kjekl

kjevl

klammeri

kløft

knuffing

knute på tråden

kontrovers

krangel

meningsforskjell

misvisning

mot

munnhuggeri

nyanse

oppgjør

ote

overgang

overtre

polemikk

prosess

rivning

sammenstøt

scene

segregasjon

skille

skilnad

skilsmonn

skisma

skjelning

skjenneri

skjærmyssel

skranke

sondring

spalte

splid

splittelse

sprang

strid

stridighet

tone

tvedrakt

tvist

uenighet

uensartethet

ufred

ulikhet

uoverensstemmelse

varians

variasjon
© Wild Wild Web 2012