Synonymer.no

distribusjon

Meningsgruppe: 1

avgrensing

desentralisering

differensiering

divisjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

oppstykking

separasjon

skill

skille

sondring

spalting

utdeling

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

deling

Meningsgruppe: 3

befordring

besørgelse

betjening

ekspedisjon

emisjon

klarering

kringkasting

ombringelse

oppvartning

overføring

program

sending

spedisjon

transmisjon

utlevering

utsending

Meningsgruppe: 4

ambassadør

bud

budbærer

emissær

envoyé

gesandt

kurer

legat

misjonær

nuntius

representant

sendebud
© Wild Wild Web 2012