Synonymer.no

distribuere

Meningsgruppe: 1

aptere

avdele

avgrense

avpasse

avveie

besette

bifurkere

bytte

dele

desentralisere

differensiere

dispasjere

disponere

dividere

fordele

fraksjonere

inndele

kløyve

kvotere

løsrive

oppdele

parsellere ut

porsjonere ut

separere

skifte

skille

skjelne

sondre

spalte

splitte

spre

strø

stykke opp

stykke ut

tildele

tilmåle

utdele

utligne

utlodde

utparsellere

utporsjonere

utveksle
© Wild Wild Web 2012