Synonymer.no

dissosiere

Meningsgruppe: 1

analysere

atskille

avgrense

befri

berøve

bløye

bolke

bryte ned

dekomponere

dele

differensiere

diskriminere

fordele

fraksjonere

frata

holde ut fra hverandre

isolere

klare

kløyve

løsrive

oppløse

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

sondre

sortere

spalte

splitte
© Wild Wild Web 2012