Synonymer.no

dissonans

Meningsgruppe: 1

disharmoni

diskordans

kakofoni

kattemusikk

katzenjammer

mislyd

skurring

ulyd

ulåt
© Wild Wild Web 2012