Synonymer.no

disponere

Meningsgruppe: 1

akte

anbringe

anrette

ansette

anslå

anstille

arrangere

avmåle

avveie

balansere

bedømme

beregne

besette

bestemme

blokkere

budsjettere

båse

dandere

dele

desentralisere

dimensjonere

dispasjere

distribuere

dominere

drapere

estimere

flokke

foranstalte

forberede

fordele

forføye

forutberegne

frembringe

få i stand

gjøre et overslag

gjøre utkast til

gradere

gruppere

holde

inndele

innrette

justere

kalkulere

kategorisere

klassifisere

konstruere

kvantifisere

kvotere

lage

legge beslag på

legge opp

legge til rette

montere

måle

oppføre

oppgi

ordne

overveie

parsellere ut

planlegge

plassere

porsjonere ut

prosjektere

prøve

regne med

regne ut

råde

råde over

sammenligne

sette i gang

skape

skifte

skille

skissere

spre

spå om

stable på bena

stikke ut

stille

strø

stykke ut

systematisere

ta i betraktning

taime

tallfeste

tenke

tenke etter

tildele

tilmåle

tilrettelegge

time

utarbeide

utdele

utligne

utlodde

utregne

vurdere

Meningsgruppe: 2

anlagt

Meningsgruppe: 3

anbefale

anvise

benytte

bestyre

bruke

eie

foreslå

ha

hviske i øret

klare

makte

rå for

rå med

rå over

tale for

tilrå

veilede

Meningsgruppe: 4

predestinere

utsette
© Wild Wild Web 2012