Synonymer.no

diskriminere

Meningsgruppe: 1

atskille

avgrense

avskjære

avsondre

avvise

bannlyse

baste og binde

befri

berøve

beseire

betvinge

bite

boikotte

bolke

bøye

dele

differensiere

diske

diskvalifisere

dissosiere

distingvere

dominere

dukke

dupere

ekskludere

ekskommunisere

fordele

forkue

fornemme

forskjellsbehandle

fortie

fortrenge

forvise

fraksjonere

frata

gjøre

gjøre en distinksjon

gjøre forskjell

gjøre vold på

hemme

hindre

holde tilbake

holde nede

holde ut fra hverandre

holde ute

høre

isolere

klare

kløyve

knekte

kue

kujonere

kuste

kvele

lockoute

løsrive

nedkjempe

oppløse

se

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

skjule

skremme

slå ned

sondre

sortere

spalte

splitte

stenge ute

supprimere

terrorisere

tilbakeholde

tilbaketrenge

tvinge

tyrannisere

tåkelegge

underkue

undertrykke

utelukke

utstøte

ydmyke

Meningsgruppe: 2

diskriminering
© Wild Wild Web 2012