Synonymer.no

diskrepans

Meningsgruppe: 1

antipode

antitese

diversitet

i motsetning til

konflikt

kontrast

mot

motpol

motsetning

motsigelse

motstykke

paradoks

polaritet

selvmotsigelse

splittelse

til forskjell fra

uenighet

Meningsgruppe: 2

antinomi

Meningsgruppe: 3

aberrasjon

avbøyning

avvik

deklinasjon

deviasjon

divergens

forskjell

misvisning

variasjon
© Wild Wild Web 2012