Synonymer.no

dis

Meningsgruppe: 1

dunst

fantasi

feberdrøm

flimmer

hime

hinne

mjøl

partikkel

pulver

sky

støv

tåke

ugreie

uklarhet

ysme

ølrøyk

ørske

Meningsgruppe: 2

damp


Andre relevante treff:

disk

diske

disig

disse

distro

disete

diskett

diskré

diskurs

diskret

display

dissens

distré

disputt

disjunkt

diskonto

disippel

disiplin

dispasje

disparat

distinkt

distrikt

diskotek

distanse

diskusjon

disponere

diskutere

disponent

dispenser

disponert

dissidens

kandis

vidisse

kondis

medisin

nudisme

dissonere

dissonans

dissekere

dissertas

sadisme

dissident

disputere

doldis

diskedame

diske opp

disfavør

diskarnert

indisium

jiddisk

jordisk

distrahere

gordisk

gardist

distansert

disharmoni

distorsjon

distrikts-

distansere

disponibel

dedisere

dissosiere

diskjockey

diskrepans

dispasjere

addisjon

diskresjon

kodisill

diskutabel

medister

abdisere

diskordans

disk

diskontere

diskografi

judisium

dispersjon

medisiner

distribuere

distraksjon

medisinsk

jiddisch

indiskré

paradis

judisiell

sadistisk

distribuert

disk-jockey

valdiser

disiplinert

dismembrere

disiplinere

distingvere

distinksjon

verdisak

distingvert

disposisjon

kondisjon

harddisk

diskriminere

vindisere

parodisk

disintegrere

disharmonisk

distribusjon

USB-disk

metodisk

ujordisk

disharmonere

spedisjon

dispensasjon

juridisk

arkadisk

melodisk

tradisjon

zip-disk

omdiskutert

disponert for

verdisaker

medisinmann

abbedisse

udisiplinert

medisineske

medisinball

indisponert

diske opp med

disputere på

varmedis

medisterdeig

periodisk

sporadisk

talmudisk

tradisjoner

abjudisere

rapsodisk

over disk

paradisisk

prejudise

nomadisere

jihaadist

distansemåler

indisputabel

indiskresjon

diskriminering

episodisk

diskontinuitet

diskenspringer

indiskutabel

diskvalifisere

indisposisjon

sporadiske

diskusjonsleder

indisk ildgud

tradisjonell

i disse tider

diskontinuerlig

kondisjonert

distriktsområde

diskvalifikasjon

verdistigning

distre professor

ekspedisjon

spasmodisk

gordisk knute

kondisjonerte

periodisitet

sovemedisin

predisposisjon

donranudisk

distansere seg fra

overjordisk

overfladisk

medisinflaskemann

narremedisin

industridis

propagandist

underjordisk

langdistansebuss

standardisere

avantgardist

jordiske levninger

interdisiplinær

patentmedisin

multidisiplinær

encyklopedisk

juridisk rådgiver

kortdistanse løper

skape tradisjon

stå bak disken

vidundermedisin

om medisinsk tilstand

uartig udisiplinert

de underjordiske

universalmedisin

gjøre en distinksjon

stille til disposisjon

mellom Skylla og Karybdis
© Wild Wild Web 2012