Synonymer.no

dirigent

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

augur

bannerfører

bas

befal

befalingsmann

bjelleku

bjellesau

champion

dekanus

doyen

fanebærer

formann

forstander

fører

førstefiolin

guru

herre

hode

hovedmann

høvding

imam

kapellmester

kjøkemester

koryfé

leder

maestro

merkesmann

mester

moderator

møteleder

nestor

oldermann

ordfører

ordstyrer

orkesterleder

overhode

paterfamilias

preses

president

primas

primus motor

prior

seremonimester

sjef

spiss

tillitsmann

toastmaster
© Wild Wild Web 2012